Customize 4 Access voor een veilige en verantwoorde bereikbaarheid

Toegangswegen, werkplekken, daken, etc, zijn doorgaans niet (geheel) veilig bereikbaar. Als dealer van de Fallprotec productlijn maken wij als Customize 4 Access het mogelijk om de toegangsweg en werkplek zodanig voor u in te (laten) richten dat deze veilig en functioneel is.

Op basis van een vooraf opgemaakte RI&E (Risico Inventarisatie)  gebaseerd op type onderhoud, frequentie, werkmethode, functie van de veiligheidsvoorzieningen, voorwaarden montage, gebruik en de geschiktheid van de ondergrond waarop geplande voorzieningen dienen te worden aangebracht maken wij een advies waarin veilig onderhoud verzekerd is.

De valbeveiliging producten zijn voorzien van een duidelijke montage- en/of gebruikershandleiding.

Onze montagehandleidingen zijn opgebouwd volgens een vast concept en bestaan uit een vaste procedure om zorg te dragen dat de montage van de voorzieningen verantwoord  en gecontroleerd wordt uitgevoerd .

Onze producten worden door deze procedure niet alleen op de juiste wijze aangebracht maar zijn vooral doelmatig. Het uitgangspunt van ons concept is dat (uw) medewerkers optimaal beveiligd zijn tijdens de werkzaamheden.

Wij maken het voor u eenvoudig om uw werknemers of die van uw aannemers eenvoudig te beschermen tegen “vallen van hoogte” .

Customize 4 Access veiligheid doet ertoe

De RopeClimber

bereikbaarheid voor het werken aan gevels of aan en in installaties.

De RopeClimber is een bereikbaarheidssysteem, gecertificeerd door bureau Veritas, en voldoet aan de richtlijn 2006/42 / EG, ook bekend als de machinerichtlijn. De RopeClimber is gericht op het heffen van personen om een veilige toegang mogelijk te maken voor onderhoud op hoogte aan gebouwen in en aan installaties / besloten ruimten of constructies.

De RopeClimber is ideaal en flexibel inzetbaar om bereikbaarheid te realiseren.

Het RopeClimber bereikbaarheid systeem kan bestaan uit;

  • een Zitje,
  • Backpack
  • één- of tweepersoonsgondel
  • als takel van goederen
Ga naar detailpagina RopeClimber