Railsystemen

De productrange van railsystemen bestaat uit 2 type railsystemen:

Type 1: De Securail welke gebruikt wordt voor valbeveiliging zowel horizontaal als verticaal op daken, aan gevels, aan constructies en op ladders.

Type 2: De SAFEACCES rail welke gebruikt kan worden als valbeveiligingsrail maar ook ten behoeve van o.a. de inzet van de Ropeclimber en haar accessoires.

Type 1 De Securail

De Securail is als valbeveiliging getest en goedgekeurd door Apave volgens de norm EN 795 klasse D, certificaat nummer 2.716.318 d.d. 10 april 2007.

De belangrijkste specificaties zijn:

  • Aantal gebruikers 2 tussen twee aangrenzende steunen.
  • Afstand tussen twee steunen 3 m en 5 m met een versterking.
  • Getest in bochten van 90 °.
  • Vervanging van het railgedeelte waar een val heeft plaats gevonden.
  • Dak, wand of plafond configuratie.
  • Zeer geschikt wanneer de vrije valhoogte laag is.

Type 2 De SAFEACCES-rail

De SAFEACCES-rail is gecertificeerd conform EN 795 en wordt permanent geïnstalleerd aan, in of op gebouwen om personen die tijdens het werk worden blootgesteld aan het risico van vallen van hoogte te beschermen. 

De SAFEACCES-rail is eveneens ontwikkeld en getest om te voldoen aan de EN 1808 en kan worden ingezet als een veilige ophangvoorziening voor de Ropeclimber en haar accessoires zodat deze eenvoudig zijdelings kunnen worden verplaatst.  Deze zijdelingse verplaatsing kan handmatig of door middel van een elektrisch of via accu aangestuurde loopwagen plaats vinden.

Meer informatie aanvragen

Terug naar productoverzicht